Veškerý materiál používaný na lezeckých trasách je pravidelně kontrolován a v souladu s příslušnými normami obnovován.

1
3