2

2
2 150 150 Outdoor Domanín

Veškerý materiál používaný na lezeckých trasách je pravidelně kontrolován a v souladu s příslušnými normami obnovován.